m menu image  m home m cart

Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
FP Interier s.r.o.
Hlavna 64
029 44 Rabca
Pevná linka: 043 5111 233
Mobil:
Mariana Šurinčíková - 0915 491 929
František Miškovič - 0907 329 083
Email: hrackarstvoeu@gmail.com, info@hrackarstvo.eu
— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : ..............
— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............
— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
— Dátum ..............
(*) Nehodiace sa prečiarknite.


.::Kto je online?

Práve tu sú 28 návštevníci